หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ตากออก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลตากออกTak Ok Subdistrict Administrative Organization
 
 

LINK ที่น่าสนใจ
 
News
ประชาสัมพันธ์
<< เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ยินดีต้อนรับค่ะ >>
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์ อบต.ตากออก
"ตากออกน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม
ดำรงอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง การคมนาคมสะดวกสบาย อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่นบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล"
 
     
  พันธกิจ  
     
 
 
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีอาชีพที่มั่นคง
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง
 
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ
 
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
การบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 
การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน และการบริหารจัดการท้องถิ่นโดยยึกหลักธรรมาภิบาล
 
ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนทันสมัย นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
 
     
  ยุทธศาสตร์  
     
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง

งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

งานด้านการผังเมือง และควบคุมอาหาร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
 

งานด้านการส่งเสริมการลงทุน

งานด้านส่งเสริมการเกษตร

งานด้านการพาณิชยกรรม

งานด้านการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
แนวทางการพัฒนา
 

งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย

งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม

งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

งานด้านยาเสพติด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 

งานด้านส่งเสริมอาชีพ

งานด้านสวัสดิการสังคม

งานด้านการศึกษา

งานสิทธิมนุษยชน

งานด้านการสาธารณสุข

งานด้านกีฬา และนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 

งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ด้านการบริหารการจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 

งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าและน้ำ

งานด้านขยะมูลฝอย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 

งานด้านบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน

งานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120 โทรศัพท์ : 055-591-401 โทรสาร : 055-591-401
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก
จำนวนผู้เข้าชม 8,827,811 เริ่มนับ 18 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
โทร : 055-591-401
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10