หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
<< เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ยินดีต้อนรับค่ะ >>
  คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
นส. ว.119 ลว.7 มีนาคม 2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ระเบียบงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ตากออก [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนครู [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานครู [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)  
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 

LINK ที่น่าสนใจ