หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
 << เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ยินดีต้อนรับค่ะ >>
  ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก ให้บริการแล้วค่ะ    3 ส.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.ตากออก ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    9 ก.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562    18 เม.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ครึ่งปีแรก) ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562    3 เม.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก ขอประชาสัมพันธ์การออกหน่วยให้บริการจัดเก็บภาษเคลื่อนที่นอกสถานที่    21 ก.พ. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562    18 ม.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการเสียภาษี ประจำปี 2562    27 ธ.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    23 ต.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561    19 ต.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2561    12 ต.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562    10 ต.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    10 ต.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    9 ต.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)    4 ต.ค. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์